Muayene Hizmetleri

0
1672
Muayene Hizmetleri
Muayene Hizmetleri

Şirketimiz müşterilerine Muayene Hizmetleri ve teknik kontroller sunmaktadır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak, yıllık düzenli asansör kontrolleri A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından yapılmalıdır. Asansör Muayeneleri
Söz konusu yönetmelik, insan ve kargo taşımacılığında kullanılan asansörlerin, çevrenin, insanların ve canlıların sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanmasını amaçlamaktadır. Buna göre yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık denetimleri, servis hizmetlerinin denetimi ve garanti ve satış sonrası hizmetler için izlenecek kuralları düzenlemektedir.

Muayene Hizmetleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Asansör Yönetmeliği (95/16 / EC), kargo taşımacılığında kullanılan insan ve yükün ve güvenlik ekipmanının piyasaya sürülmeden önce yerine getirmesi gereken temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bir tür akredite muayene kuruluşları, Muayene Hizmetleri asansörlerde düzenli kontrol ve denetimler gerçekleştiren TS EN ISO / IEC 17020 standardına göre akredite edilmiş muayene kuruluşlarıdır. Asansör muayene işlemlerinden sonra, bu kurumlar asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygun olarak kurulduğunu ve işletildiğini belgelemiştir.

Asansör Muayeneleri

Bu bağlamda, belediyelerin, A tipi akredite denetim kuruluşlarına, sınırlarına giren asansörlerin düzenli kontrolünü sağlamak ve kontrollerin yapılmasını sağlamak için yetkilendirmek de sorumludur. Bu faaliyetlerin amacı, insanların güvenliğini ve taşınan yüklerin güvenliğini sağlamaktır. Bir tür akredite denetim kurumları, çalışmalarını tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmelidir.

Genel olarak, muayene ve test tesisleri asansör denetimleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sağlar:

Asansör ve yürüyen merdiven kontrol hizmetleri
Asansör periyodik muayene ve muayene
Yürüyen merdivenlerin ve bantların periyodik muayenesi ve muayenesi
Yük ve insan asansörünün periyodik muayenesi ve muayenesi
Periyodik muayene ve cephe asansörünün incelenmesi
İnşaat asansör ve ön asansörlerinin periyodik muayenesi ve muayenesi
Servis asansörü periyodik muayene ve kontrol
Elektrikli ve hidrolik asansörlerin periyodik muayenesi ve muayenesi
İnsanları taşımak için tasarlanmış kablo taşıma sistemlerinin periyodik muayenesi ve muayenesi.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri

Asansörlerin düzenli olarak denetlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili bir diğer yasal düzenleme, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik, asansörlerdeki sağlık ve güvenlik için asgari gereklilikleri düzenlemektedir. Buna göre, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmediyse, kişi ve yük taşıma asansörü yılda en az bir kez kontrol edilmelidir. Aynı zamanda sizlere Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri hizmetleride sunuyoruz.

Bakım, onarım ve periyodik kontrollere ilişkin Yönetmeliğin ekinde (Ek 3), kaldırma ve taşıma araçları grubuna insan ve yük taşıyan asansörler dahil edilmiştir. Makine mühendisleri, makine teknisyenleri veya yüksek teknisyenler tarafından yapılacak kontroller için yasal bir zorunluluktur. Ayrıca, asansörler elektronik bir kontrol sistemi ile donatıldığından, elektriği kontrol etmeye yetkili kişiler de dahil edilmelidir.

Şirketimiz, asansör denetimlerini ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşların yayınladığı standartlara ve test yöntemlerine uygun olarak yürütmektedir.